INTERVIEW/TALENT

Workshop Secrets: Metropolitan University II.

Van még miről beszélnünk!

Alig egy hónap telt el a Budapesti Metropolitan Egyetem tervező hallgatóinak műhelyében történő látogatásom és tudósításom óta, máris újabb “műhelytitkokkal” jelentkezem. Azonban annyira nem megyünk messzire legutóbbi írásom helyszínétől. Egész pontosan csak pár emelettel lejjebb kutattam és kérdezősködtem, mégpedig az egyetem divatékszer és kiegészítő, valamint textil festő és szövő műhelyeinek rejtelmeiben merültem el.

Habár a ruhatervezés elsajátítására számtalan opció létezik intézményes keretek között (ugyanakkor írásom első felvonása meglehetősen alapos képet fest a METU képzésének egyedülálló sajátosságairól), a kiegészítők, valamint ékszerek és textil készítésére annál kevesebb lehetőséget biztosít a magyar felsőoktatás. Ezt az űrt próbálja betölteni a Metropolitan Egyetem. Hogy mekkora sikerrel? Tartalmas és gondolatébresztő interjúimból ez is kiderül.


Still plenty to discuss!

It has only been a month since I’ve visited the workshop of Budapest Metropolitan University‘s students and already I can present their newest “workshop secrets”. However, I do not move very far from where my latest entry took place. Only a few floors down to be precise did I carry out a thorough research, namely at the university’s jewellery and accessories, textile dyeing and weaving workshop.

Although there are plenty of options for those aiming to learn how to design clothing items within the school walls (however, I think the first part of my entry portrays a detailed picture about the unique features of METU’s courses), it is slim pickens for those looking for a course in accessories, jewellery or textile manufacturing in the Hungarian higher education scene. METU tries to fill this void. Are they successful? You will get to know from my informative and thought-provoking interviews.

_dsc5263

_dsc5228

Az újabb METU-n töltött napomon megannyi izgalmas és erőteljes meglátással szembesültem. Elsőként László Edinával, a nyomott textil tervezőként végzett és jelenleg oktatóként is helytálló designerrel beszélgettem. A Lazlo márka megálmodójának saját munkái mögött egy nagyon alaposan kidolgozott tézis, hitvallás áll, így kíváncsian hallgattam Edinát, hogy számára miben jelent mást ez a képzés a jelenleg itthon található hasonló oktatással foglalkozó iskolákhoz képest?

„A Budapesti Metropolitan Egyetem textiltervező szakán az elméleti képzés mellett nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlati oktatásra. A tanárok, oktatók, művészek jól képzettek, akik művelik a szakmát, nem csak tanítják. Az oktatási légkör kellemes, fontos hogy a diákok érezzék, hasznosan töltötték az idejüket. A teljesítést, tudást megköveteljük, de nem a stresszel motiválunk. Nyugodt, kellemes légkört biztosítunk.”

A tervező azt is elárulta, hogy milyen nehézséget rejt magában ez a terület és miképp lehet sikerre vinni a szerzett tudást. Edina elmondása szerint a textilipar jelenleg nagyon gyenge Magyarországon, ugyanakkor a vasárlói piac változik, illetve az embereknek “szerencsére” egyre nagyobb az igénye az egyedire, ezzel együtt a kisszériás márkákra.

„A frissen végzettek jelentős része szorgalmas munkával építi saját márkáját. Illetve a egyetemünk több éve rendszeresen részt vesz a Frankfurti Heimtextilen, ahol a diákokat a nemzetközi piac lehetőségeivel ismerteti meg.”

A kreátor szavai újabb kérdéseket vetettek fel bennem. Arra voltam kíváncsi, hogyan készíthetők fel a hallgatók az értékesítésre, self-marketingre a kreatív folyamatok és iparművészeti eljárások mellett? Mint megtudtam a Mesterképzésen kimondottan erre helyezik a hangsúlyt, illetve az iskola szerteágazó képzése miatt a diákoknak lehetőségük van áthallgatni más szakokra. A diploma után pedig együtt is dolgozhatnak a gazdasági karon végzett diákokkal. Na igen, de hogyan juthat el eddig egy ígéretes tálentum?

„A képzés során a diákok törekszenek az egyediségre. Fontos természetesen a professzionális kivitelezés is, amihez az iskola megfelelő eszközöket biztosít. A gyakorlati időszakokban pedig a diákokat olyan cégekhez közvetítjük, ahol képesek később kivitelezni vagy kiviteleztetni. Természetesen olyan korábbi tanítványom is van, akire különösen büszke vagyok. Beliczay Zsófi (MA szakon végzett hallgató) pár hete megnyerte a Heimtextilen az újrahasznosítási pályázat fődíját! Hatalmas siker, hiszen ez nemzetközi siker! De büszke vagyok, minden olyan diákunkra is, aki saját márkáját építi.”

Mindeközben Lőrincz Réka ékszerművész is csatlakozott diskurzusunkhoz, s elárulta, hogy nem feltétlenül annak megy könnyedén, aki kitűnik. Sok vásárlónak túl extrémek is lehetnek a feltűnő darabok, Magyarországon pedig attól “megijedhetnek”.


I have found myself amidst a lot of exciting and powerful ideas during my second time at METU. I first sat down with Edina László, who graduated as a printed textile designer and is currently a well-established teacher. The creator of the brand Lazlo has a very well defined thesis, her own creed so I listened to her curiously after asking how is this program different from what other schools offer in Hungary?

„We put a great emphasis on practical training, as well as theoretical studies at the Budapest Metropolitan University’s textile design program. We have teachers and artists who are working in their fields, not just teaching it. The athmosphere is pleasant, it is important that students feel that they’ve spent their time in a useful way. We expect performance and knowledge but do not motivate with stress. We provide a calm, pleasant environment.”

The designer also told me about the hardest parts of this area and how you can become successful with the knowledge acquired here. Edina told me that the textile industry is very weak in Hungary, however the consumer market is changing, and “fortunately” the need for uniqueness is growing, so is the need for small-batch brands.

“The majority of fresh graduates are working hard at building their own brands. Our university has been taking part in the Frankfurt Heimtextil as well where our students get to know the international market possibilities.”

The designer’s words raised new questions in me. I was curious to know how students can be prepared to sell their products and do their self-marketing while also learning creative and craftwork processes.  I came to know that the Master’s program is exactly emphasizing this aspect, and that not only the school is providing diverse training, students can also take part in other majors’ courses.  Moreover, they can also work together with students from the faculty of economics. But how can a promising talent get there?

“Our students aim for uniqueness through the courses. Of course, implementing it professionally is also important, for which the school provides proper support. We also refer students to internships where they will be able to manufacture or have their items manufactured in the future. I also have former students whom I’m really proud of. Zsófi Beliczay (MA graduate) won the recycling award at Heimtextil a few weeks ago! It is a tremendous success, because it is an international one! But I am also proud of all students who are building their own brands.”

Meanwhile, Réka Lőrincz, jewellery artist joined our discussion and told me that it is not necessarily easy for those who are standing out. Many customers may find bold items too extreme, those may “scare” people in Hungary.

_dsc5270

„…ha kitartóan csinálja, elég nagy az esély, hogy megszokják, elfogadják, megszeretik. Az a lényeg, hogy a saját útját járja és közben kommunikálja is amit csinál. Manapság már nem függünk annyira a médiától. Természetesen segíthet, de nincs elveszve valaki attól, mert nem jelennek meg róla cikkek tömegével vagy nem látni őt állandóan a tv-ben. Az is kérdés, hol szeretne kitűnni. Én a nemzetközi szakmai pályázatokat mindig javasolom a hallgatóknak.”

-részletezte Lőrincz Réka

A sikerig azonban hosszú út vezet. Ehhez pedig elengedhetetlen a megfelelő technikai felkészültség biztosítása az egyetem részéről. A Metropolitan Egyetemen kézi és számítógépes tervezést egyaránt tanítanak. A hagyományos és legújabb technikai eljárásokat egyszerre sajátítják el a diákok, illetve a terveiket hagyományos kézi vagy digitális eljárással kivitelezik. László Edina azt is elmesélte, hogy a képzés most bővült egy modern transzfer eljáráshoz szükséges géppel. Így a hallgatók tökéletesen megismerhetik és tanulhatják a piacon jelenleg leggyakrabban alkalmazott technológiát, az ún. transzfernyomást. Természetesen mindezen folyamatok elsajátításhoz kitartás és kreativitás egyaránt szükséges, így a Lazlo kreátorának egészen határozott elképzelése van arról, kinek javasolja a nyomott textil szakot.

„A művészetekről alkotott felfogást talán a franciák fogalmazták meg a legjobban, hiszen szerintük egy nemzet fejlettségét a művészethez való hozzáállása mutatja meg igazán. Minden olyan diáknak ajánlanám, aki érez magában kreativitást, kitartást és szeretne karriert építeni, hiszen a textilipar az egyik legnagyobb iparág!

-mesélte László Edina

Lőrincz Réka ékszertervező hasonlóan látta a képzés erősségeit, mint kollegája.

„Mindannyian aktív tervezők vagyunk, akik külföldre is dolgoznak. A tanári csapatból többen ott végeztek, így elég sokféle tudást igyekszünk összegyúrni. A képzés elején a kísérletezésre, a bátor anyaghasználat elsajátítására tesszük a hangsúlyt, hogy ez a tervezői magatartásukra, világszemléletükre is hatással legyen. Számunkra nagyon fontos, hogy a hallgatók a képzés végére halljanak a különböző lehetőségekről, minél tájékozottabbak legyenek nemzetközileg is, és ezek alapján tudjanak döntést hozni, hogy melyik úton szeretnének tovább menni. Véleményem szerint itthon szintén el lehet indulni, pláne, hogy olykor nagyon sok múlik az ismertségen. Ha valaki itt járt egyetemre, egy alap kapcsolati hálóval azért rendelkezik, ami ha megbízhatóan, kitartóan dolgozik az ember, kezdésnek jó alapot biztosíthat. Pontosan ennek érdekében pedig különböző kommunikációs eszközökkel és csatornákon keresztül gyakoroltatjuk velük munkáik prezentálását.”


„…if they are persistent, there is a great chance that people will get used to them accept them, start to like them. The important thing is to walk in their own path and communicate what they are doing. Nowadays we are not so dependent on the media. Of course, it can help, but one is not considered vanished just because there are no articles all over or the person is not seen on television constantly. It is also a question of where the artist would like to stand out. I always advise them to try the international professional competitions.”

– explained Réka Lőrincz.

However, there’s a long way to success. To achieve that, it is crucial that the university provides adequate technical support. At the Metropolitan University they teach manual and computer-based design as well. Students master the traditional and latest technological processes and are able to manufacture their designs by traditional manual or digital methods as well. Edina László also told me that the course has just been expanded with a machine for a modern transfer process. This way students can perfectly master the so-called transfer-press method, most commonly used in the market nowadays. Of course, to know these processes persistence and creativity is a must, so the creator of Lazlo has quite a definite idea to whom she would recommend the pressed textile course.

“Maybe the French worded the perception about arts the best, they said that a nation’s development is really shown in their attitude towards art. I would recommend it to all students with a sense of creativity, persistence and who would like to build a carreer as textile industry is one of the biggest industries!”

– told us Edina László.

Réka Lőrincz, jewellery designer had very similar ideas on the program’s strengths.

“We are all active designers also working for abroad. Multiple teachers are foreign-graduates so we are able to compile a lof of different skills.  At the beginning of the program we place the emphasis on experimentation, teaching how to boldly use fabrics to make an impact on their designer behavior, their look to the world. It is very important for us that students hear about their future possibilities, to make them informed about international matters as well so they can make their decisions on where to continue. I do believe you can launch your career in Hungary, especially since there is a lot depending on visibility. If somebody’s graduated from university here and have a basic web of connections, also work hard and reliably, they can start with a great basis.  This is exactly why we make them practice presenting their works through a diverse set of commucation techniques and channels.”

_dsc4788

_dsc4981

Habár jelen esetben mint oktató elegyedtem beszélgetésbe Rékával, nem mehettem el szó nélkül bámulatos munkássága mellett, melyet honlapján részletesen is megismerhettek mindannyian. Érdeklődően tettem fel neki a kérdést, vajon mi inspirálja leginkább alkotáskor és mennyire tudja ezt a metódust átadni saját növendékeinek?

„…változó, hogy mi inspirál. Sokáig az utca világa, a társadalom. Ez a ‘sokáig’ még egy kicsit tart is. A diákoknál igyekszem arra rámutatni, ha elakadásuk van, próbáljanak ki több megoldást. Van aki annyira jól rajzol, hogy maga a rajzolás folyamata segítheti őt. Van akit ha anyaghoz nyúl, az anyag szépsége. Erre csak úgy lehet rájönni, ha kísérletezik az ember. A tárgy létrejöttének folyamata alatt ez változhat is, hogy kit mi, vagy ki tud inspirálni, előrébb vinni.”

Hogy mire van szüksége egy leendő művésznek ahhoz, hogy sikeres legyen? Réka szerint az “alap kellékekhez” tartozik a szorgalom, kísérletezés és a megbízhatóság.  Nem utolsósorban pedig a kudarcból származó tanulságok levonását az egyik leghasznosabb segítségnek tartja. A végső cél mindenképp az, hogy higgyen magában a kreátor és természetesen abban, amit csinál.

Korábban már szót ejtettünk arról, hogy az egyetem egyik erőssége az oktatók aktív jelenléte a piacon. Hajdú Anett neve ismerős lehet sok olvasómnak, hiszen a designer gyönyörű táskái az abszolút kedvenceim közé tartoznak – ráadásul idén a képzés egyik fontos oktatója-, így őt is megkérdeztem arról, hogyan tudja kamatoztatni aktív tervezőként szerzett tudását tanárként.

„Tisztában vagyok a magas minőségű termékekkel szembeni elvárásokkal mind megrendelői, mind vásárlói oldalról. A termék designja illetve kivitelezése is jól átgondolt, okos megoldásokkal kidolgozott kell legyen, és ami a legfontosabb az a gyárthatóság, hiszen ez fog profitot termelni. Az hallgatóknak kiadott feladatok először még a koncepcióra, a tervezési metodika begyakorlására koncentrálnak, majd idővel a hangsúly áthelyeződik a gyártáskompatibilis tervezés tanulására. A tervezőnek az egyéni látásmódja kialakításával párhuzamosan kell tudni figyelni a nem túlkomplikált kivitelezésre. Ezt is oktatjuk a METU-n. Ugyanakkor aki nem szeretne alkalmazkodni az itthoni feltételekhez, annak még mindig adott a nemzetközi színtérre való terjeszkedés lehetősége, vagy el tud helyezkedni nemzetközi cégnél tervezőként. Sok külföldön dolgozó barátomtól hallom, hogy a magyar kreatívokat eléggé megbecsülik, többek között azért is, mert nagyon jól használható szakképzésben van részük Magyarországon.”


Although I have spoken to Réka as a teacher, I couldn’t help but mention her amazing artwork you could all explore through her website. I curiously asked her about her main source of inspiration and how knowingly can she convey this method to her students?

“…my inspiration changes from time to time. It was the streets, society for a long time. This ‘long time’ is still going on a little bit. I try to draw my students’ attention to try multiple solutions if they are stuck. There are students who can draw so well that maybe drawing itself can help them get inspired. Some of them are inspired by fabrics, the beauty of them. You can only find your source of inspiration by experimenting. Somebody’s source of inspiration or what takes them ahead may also change during the creation of a piece.”

So what does a future artist needs to be successful? Réka thinks the “basic package” includes working hard, experimenting and being reliable. Also, she believes that one of the most helpful things to do is to learn from failures. The main goal however is for the designer to believe in themselves and what they do.

We’ve previously mentioned that one of the university’s greatest strengths is their teachers being out there in the market. Anett Hajdú’s name might be familiar to my readers as the designers’ beautiful bags are one of my absolute favorites, not to mention that she is an important trainer at the program this year, so I also asked her how can she make her knowledge gained as an active designer useful in teaching.

“I am aware of both customers’ and suppliers’ expectations towards high quality products. Both the product’s design and manufacture should be well-conceived, created using clever solutions and most importantly, it should be manufacturable, as that will make the profit. The first tasks given to the students focus on conception and practicing design methods, then the emphasis turns to learning how to design to be compatible with manufacturing. As designers create their individual vision, they have to be able to not overcomplicate the manufacturing in parallel. We also teach this aspect at METU. Although if somebody wouldn’t want to accommodate to the domestic conditions, there is always the possibility to extend their work to abroad, or to work for an international company as a designer. A lot of my friends who work abroad told me that creative Hungarians are appreciated because of their very effective professional training received in Hungary amongst other qualities.”

_dsc47311

Anett jelenleg több magyar márkának tervezett táska kollekciót szoros együttműködés keretein belül, így sok tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi igényekről. Így rendkívül nagy lehetőséget lát abban, hogy diákjainak akár ő maga is tudjon a jövőben magas színvonalú szakmai gyakorlatot biztosítani (ez a tervező első szemesztere az egyetemen).

„A saját példám alapján abszolút esélyes és szükséges is a szakmai gyakorlat a tervező hallgatóknak nálam vagy akár más kiegészítőtervezőnél, akár divatcégnél. Leghasznosabbnak azonban a gyárakba, üzemekbe való bejárást, az ottani tapasztalatszerzést tartom. Mindemellett megtanulhatják a legfőbb alapelveimet: funkcionális design és gyárthatóság, – a tervezési koncepciók véglegesítésénél ezeket gyakorolják a hallgatók. A félévek alatt saját maguknak márkanév, logó tervezése is feladat, valamint különböző grafikai programokban való jártasságot is szerezhetnek. Így teljesen felkészülten hagyják el az intézményt diploma után.”

Hajdú Anett után Vági Flóra ékszertervező is csatlakozott a beszélgetéshez.

„Itt jó hangulatban dolgozhatnak a diákok. Teret adunk a kísérletezésnek és akár elvont ötletek megvalósításához is nyitottan állunk. Személy szerint, nekem az a tapasztalatom, hogy az oktatás minél személyre szabottabb, annál többet lehet kihozni egy-egy diákból. Az egyetem nagy hangsúlyt fektet a nemzetköziségre, amely mára már elengedhetetlen, így sok diák csereprogramok révén, már diploma előtt szerezhet külföldi tapasztalatokat. Ha mindez nem lenne elég, akkor modern technológiákkal is megismerkedhetnek a diákok, hiszen van 3D nyomtató, valamint felvehetik a 3D terves tantárgyat.”

kezdte gondolatit a Londonban és Firenzében egyaránt tanult művész


Anett recently designed bag collections for multiple Hungarian brands in close cooperation so she knows a lot about international demand. She sees a great opportunity in providing high-quality internships even herself in the future (this is the designer’s first semester at the university).

“Based on my own example, it is fairly possible and necessary that designer students spend their internship at my workshop or other accessory-designers’ brands, possibly even at a fashion company. I find getting in factories and manufactories and gaining practice the most beneficial. Also, they can learn my main principles: functional design and manufacturability – this is what they practice when finalizing conceptions. During the semesters they also have to create their brand name, logo and get familiar with graphics programs. So they leave school after graduation fully prepared.”

Having talked to Anett Hajdú, Flóra Vági  jewelly designer also joined the discussion.

“Students can work in a pleasant athmosphere here. We provide space for exploration and we are even open to implementing abstract ideas. Personally, my experience is that the more tailor-made the course, the more we can get out of the students. The university greatly emphasizes internationality that is indispensable today, so many students can get experiences abroad, even before graduation. If this was not enough, they can also get to know modern technologies as we have a 3D printer and they can also take on the 3D design course.”

the artist who had studied in London and Florence started on her thoughts

_dsc4861

_dsc5280

Flóra láthatóan nem csak az alkotáshoz ért, hanem ahhoz is, hogy objektíven és a lehetőségeket felismerve oktassa a leendő kreátorokat. Korábbi gondolataihoz hozzátette, hogy a tanulókkal már az egyetemi éveik alatt alaposan tanulmányozzák a befutott hazai tervezők munkáit, hiszen “ha tisztában vannak vele, hogy hol vannak a határok, akkor könnyebben is tudják azokat a későbbiekben feszegetni”. A nemzetközileg elismert ékszertervezőt szintén kérdeztem a diákok lehetőségeiről és megfelelő márkaépítési opcióiról.

„A hallgatóknak folyamatosan kell prezentációkat és portfóliókat összeállítaniuk. Ehhez pedig saját maguknak kell a modelleket és a fotózást leszervezni. Fontos, hogy minél önállóbbakká váljanak  a mindeközben szerzett tapasztalatok által. A self-marketinget, ahogy a szó magában is foglalja, nagyon nagy mértékben az egyén saját maga alakítja, de ez személyiség-függő is egyben. Ezért igyekszünk erre is rávilágítani és nem egy standardhoz igazítani mindenkit. A másik fontos dolog amit meg kell tanulniuk, a teamwork, hogy tudjanak csapatban dolgozni, információt megosztani és ha kell közösen dolgozni egy projekten vagy egy workshop keretein belül. Ez lehet akár kiindulópont is az egyetem után. Például egy közös műhely vagy üzlet bérlése, de egy közös márka elindítása szintén sokban megkönnyítheti az elindulást.”

A szakma kezdeti aspektusainak boncolgatása után egy kicsit nagyobbat ugrunk. Nevezetesen az igazán nagy tervezőkre. A mögöttük rejlő siker kulcsát keressük, majd vonjuk le a következtetést – nagy fejbólogatással kísérve – , hogy az eredetiség és a siker felé vezető út nem feltétlenül a közönség ízléséhez igazodó “sztráda”, sokkal inkább egy még járatlan ösvény, amelyet még senki sem követett. A jelszó: formáld és légy úttörő!

„Természetesen az önmegvalósítás mellett megélhetési szempontok is vannak, de ez könnyen megoldható, más márkanév alatt is akár. A fontos, hogy valóban felismerhető legyen amit egy tervező csinál. Ehhez hosszú távon elengedhetetlen, hogy eredeti, csak rá jellemző dolgokat, egyfajta védjegyet hozzon létre. Különösen büszke vagyok egy korábbi tanítványomra. Egy ötvös sulit végzett diák, aki egyéni konzultációra járt hozzám egy évig, majd felvételt nyert a londoni Central Saint Martins iskolára. Úgy érzem, hogy nekem is benne volt a kezem. Pont mostanában írta, hogy mindig, amikor csinál valamit, eszébe jut, vajon én mit mondanék. Most sikert sikerre halmoz és ez tényleg nagy öröm számomra.”

tette hozzá Flóra

Apropó, sikerek! Mivel az egyetem rendszeresen részt vesz kiállításokon, divatbemutatókon és jelenik meg rangos helyszíneken a diákok munkáival, kétségtelenül kellő kitartással borítékolható a fokozatos fejlődés. Vági Flóra kifejtette, hogy azok a diákok, akik tényleg komolyan veszik ezeket a lehetőségeket, sokat tudnak profitálni belőlük. Így például idén a Marie Claire Fashion Days bemutatóján és a Műcsarnokban egyaránt megtekinthetők voltak METU-s hallgatók munkái. Mindeközben pedig maguk a tanárok is nyitott szemmel járnak és rendszeresen felhívják a figyelmet olyan nemzetközi online platformokra, pályázatokra, amelyeken érdemes részt venniük a tehetségeknek.

Végezetül egy sokkal szélesebb spektrumban kezdtem gondolkozni és egyben kérdezni, miszerint egy ilyen kaliberű designer – külföldi vásárlói/gyűjtői bázis birtokában – hogyan láthatja a magyar design-, valamint tárgykultúra helyzetét? Elvégre itthon sorra nyílnak a magyar tervezői üzletek, valamint pop-up kezdeményezések. Valós a relevanciájuk?

„Nagy szükség lenne több olyan gyűjtőre, aki kellő szakmai hozzáértéssel és természetesen anyagi háttérrel rendelkezik. Úgy látom, hogy ez egy lassú folyamat, de történik a változás. Minél több magyar tervező és design kap elismerést külföldön, annál nagyobb az érdeklődés itthon is a szakma iránt. Persze a nyugati és skandináv országokban már régebb óta megvan a kultúrája annak, hogy az emberek egyedi design termékekre hajlandóak többet költeni, akár más praktikusabb termék vásárlása helyett. Szerencsére én úgy látom, ez a szemlélet, már nálunk is sokaknál átalakulóban van.”

Inspiráló időtöltésem itt még nem ért véget, hiszen hamarosan néhány különösen ígéretes hallgatóval is megismerkedhettek!


Clearly, Flóra does not only have a talent for art, but also for teaching future creators in an objective fashion, recognizing the possibilities. To her previous thoughts she also added that they carefully monitor the artworks of already renowned domestic designers as early as in their university years, because “if they know their limits, it will be easier trying to push them in the future”. I also asked the internationally recognized designer about the students’ possibilities and options for building their brands.

“Students continuously have to compile presentations and portfolios. They have to get models and organize photographers themselves for this purpose. It is very important that they become as independent as possible through their experiences gained.  Self-marketing, as the word says itself is mainly created by the individuals themselves, but this is also depending on each person. We also try to reflect this point and not measure everybody against one standard. The other important thing they have to learn is teamwork, they should be able to work in cooperation, share information, work together on a project or in a workshop if needed. This can also be a starting point after university. Possibly they could rent a workshop or a shop together, but launching  a brand in cooperation may also ease the initial difficulties.”

Having discussed the initial aspects of this profession, we are now taking a big leap. Namely to the really grand designers. We are looking for the key to their success and draw the conclusion – followed by dense nodding – that the path to success is not necessary a “highway” tailored to the taste of the audience, but rather an unthrodden path that has not been walked on by anybody. The password is: shape it and be a pioneer!

“Of course, not only self-realization, but making a living is also an aspect, however this can easily be done, possibly even under an another brand name. What’s important is that a designer’s work should really be recognizable. On the long run, creating original pieces only typical to the designer, making a type of trademark is indispensable. I am particularly proud of one of my past students. He was doing a goldsmith course and attended individual consultations with me for one year, then he got admitted into the Central Saint Martins school in London. I feel like I played a part in his success. He recently wrote that whenever he does something, he thinks about what would I say. Now he’s piling success on top of success, and it is really a great joy for me.

Flóra added

By the way, the success stories! As the university often takes part in exhibitions, fashion shows and presents students’ works at prestigious venues, gradual development is certain with enough persistence. As Flóra Vági explained, those students taking these opportunities seriously can greatly benefit from them. This year, for example the works of METU’s students had been presented at the  Marie Claire Fashion Days presentation and in the Kunsthalle as well. Meanwhile even teachers are looking for opportunities and call attention to all international online platforms and competitions worth taking part in.

Finally I started to think and ask in a much broader spectrum; precisely that how can such a designer of this caliber – having a foreign purchaser/collector basis – can view the status of the Hungarian design- and material culture? After all, Hungarian designers continuously open their shops and pop-up inititatives. Do they have a valid relevance?

”There is a great need for more collectors possessing professional knowledge and of course, financial background. I think this is a slow course, but in progress. The more Hungarian designers and designs get acknowledged abroad, the bigger the national interest is towards the profession. Of course, in the Western and Scandinavian countries there is an older tradition that people are willing to spend more on uniquely designed products instead of purchasing other, more practical items. Fortunately I can see that this point of view starts to change for a lot of us as well.”

My inspirational pastime is not over yet, I will introduce some especially promising students soon!

_dsc5304 _dsc5323 _dsc5292_dsc5276 _dsc5284 _dsc5265 _dsc5234 _dsc4978 _dsc4977 _dsc4982 _dsc5016 _dsc5291 _dsc5274

Fotók / Photos: Schäfer Dávid

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s