ART

Timeless Passion

Időtálló szenvedély

Vannak dolgok, amelyeken nem fog az idő. Ezek általában olyan nem materiális tényezők, mint a szenvedély, alázat és a céljainkba vetett hit. Habár kis országunkról sokszor hangoztatják, hogy túlságosan sötétnek látjuk a jövőt (karöltve a múlttal és jelennel), mégis találni az ellenkezőjére példát. Olyan inspiráló és hittel teli szakembereket, mint Sipos Marica, a Corvin Rajziskola alapítója-megálmodója és elismert szobrászművész.

Nem is olyan régen egy-egy csésze kávé mellett volt szerencsém beszélgetni vele, s azt kell mondjam – bármennyi időt tölt az ember Maricával, garantáltan intellektuálisan “gazdagabbnak” érzi magát egy eszmecsere után. Éreztétek már azt, hogy az a személy, akivel éppen beszélgettek annyira tele van energiával és élettel (a rengeteg munka ellenére), hogy ti magatok is kedvet kaptatok ahhoz, hogy alkossatok valami igazán marandandót a saját területeteken? Nos, az interjú végeztével valahogy így éreztem magamat, s csak remélni tudom, hogy abban a pillanatban, amikor ezeket a sorokat olvassátok, ti is többek lesztek valamivel.


Timeless passion

There are things time has no effect on. Usually, these are such material factors as passion, humility and faith in our goals. Although it is often told that we see things too dark in our little country (hand in hand with the past and present), you can still find examples for the opposite. Inspiring professionals with strong belief, like Marica Sipos, founder-creator of Corvin Art School and a well-regarded sculptor.

Not so long ago, I had the chance to talk to her over a cup of coffee, and I have to say – no matter how much time you spend with Marica, after a discussion like this, you’ll feel intellectually richer for sure. Have you ever felt that the person you’re speaking with is so full of energy and life (despite being busy all the time), that you want to create something that’s everlasting in your own profession? Well, this is how I felt after the interview,and I can only hope that you’ll also be more while reading these lines.

A Corvin Rajziskola a 2008-as válság előtt teljes mértékben monopol helyzetben volt. Azóta a gazdaság valamelyest talpra állt, ezáltal pedig egyre több az olyan képzés, ahol a gyermekeket, fiatal tehetségeket továbbképzésre, illetve egyetemi előkészítőre invitálják. A Corvin mégis más valamiben. Legyen szó annak történetéről vagy éppen a benne rejlő kötelékekről. Nagyon érdekes volt az indulás, hiszen Marica főiskolásként döntött úgy, hogy iskolát alapít, elvégre mindig gyerekekkel foglalkozott. Praktikum és ambíció egyaránt hajtotta őt, s úgy döntött, bérel a belvárosban egy helyet, amely műteremként üzemel alkotói és oktatói énjének kiélése céljából. Végül megszületett mindaz, amit ma Corvin Rajziskola néven ismerünk. Így kezdődött minden, egy műterem bérlés, hajhatatlan ambíció és tanulni/tanítani vágyás együttesének köszönhetik ma diákok százai tudásukat.

Sipos Marica többször hangsúlyozta ars poeticáját, miszerint ha valaki igazán őszintén és szívből kezd bele valamibe, az igenis nagy eséllyel lesz sikeres. Ez nem egy mostanában oly’ népszerű “van pénzem és befektetem” filozófiára épülő kezdeményezés volt a részéről. Csupán egy olyan alkotói térre vágyott, ahol ő és tanítványai is otthonra találhatnak, inspirálhatják egymást és persze átadhatja tapasztalatait a fiatalabb generációnak. Azonban a gyerekek egyszer csak olyannyira sokan lettek, hogy a szobrász személyes műtermét is ellepték, így aztán tanárokra volt szükség. Ekkor gondolt egyet és szakmabeli barátai, kollegái támogatásával létrejött mindaz, amit a képeken láthattok.

“Nagyon friss és új volt az egész, szinte még én is gyerek voltam.”

Egy olyan helyet kell elképzelnetek, ahol generációk nőttek fel az alapítás óta eltelt 25 év alatt, s a Corvin falai közé járni egyfajta családi tradícióvá nőtte ki magát a legtöbb családban. Szülőket, testvéreket és gyermekeiket megannyi szoros szál fűzi az intézményhez, csakúgy mint profi oktatóikhoz. A ragaszkodás jelenvalósága aligha megkérdőjelezhető.

Esterházy Marcell már elismert képzőművész volt, amikor három évvel később jött az öccse és nálunk kezdett tanulni.”

Éppen ezért nagyon fontos, hogy nincs szükség a versenybe való bekapcsolódásra. Nem kell milliókat költeni hirdetésekre. Egyetlen kérdőívet próbáltak eljuttatni nem is olyan régen mindenkihez, akik érdeklődtek az iskola képzesi iránt. Célja az volt, hogy felmérjék, pontosabban megállapítsák, honnan és hogyan is érkeznek leendő diákjaik. Az eredmény egyszerre töltötte el büszkeséggel és boldogsággal Maricát, hiszen a megkérdezettek 90%-a barátaiktól, szeretteiktől hallott a nagyszerű lehetőségről.

A designer képzésük egy éves és három szakon folyik, ez a tervezőgrafika, a fotó, illetve termékdesign. Utóbbi teljesen egyedülálló itthon és csak a Corvin Rajziskolában található meg, elvégre csak egyetemen tanítják itthon, tehát a középszintű oktatásban máshol nincs jelen. Ez elsősorban olyan embereknek szól, akik már tevékenykednek valamilyen szakterületen (például egy lámpagyár tulajdonosa), de ez az első évük, amelyben azt tapasztalják, hogy megérkezett az a célközönség a formatervezés kapcsán, akiket el szerettek volna érni. Nem a 16 éves fiatalok, hanem férfiak, akik akár gépészmérnök diplomával szeretnék nem csak a tárgyak belsejét, hanem külső jegyeit is alakítani.

“Százalékos arányban jelentősen többen vannak még azok a fiatalok, akiknek felvételi előkészítőre van szükségük. Ez nagyon preferált és abszolút szükség van erre itthon. Mindazonáltal én már régóta vágytam arra, hogy induljon egy továbbképzési hullám, amely értelmiségi diplomás embereket szólít meg.”


Corvin Art School was in an absolute monopol situation before 2008’s recession. Since then, economy stabilized somewhat, resulting courses where children and young talents are invited to participate in further trainings and university preps. Corvin, though, is still different in something. Whether it’s about its history or the bonds that lie beneath. The launch was very interesting, since Marica decided to start her own school, as she always worked with children. Practicality and ambition both drove her and she decided to rent a place in Budapest’s dowtown, which fuctioned as a workshop to live her creator and teacher persona. Finally, all that is known as Corvin Art School was born. This is how it all began, hundreds of students can thank their knowledge to a workhop rental, an unbreakable ambition and the will to learn and teach.

Marica Sipos emphasized her ars poetica many times before, saying if someone begins something with real honesty, giving all one’s heart into it, may earn success with a great chance.  It wasn’t a kind of proposal based on the „I’ve got money and I invest it” philiosophy that is so popular nowadays. It was just a need for an artistic space where Marica, along with her students can find a home, inspire each other and of course share her experiences with the younger generation. However, the children at once became so many, that they filled the sculptor’s personal workshop, resulting a need for teachers. So she made up her mind and with the support of her friends from the profession and her collegues, all those you can see on the photos was established.

„It was all so fresh and new, and I was almost like a child as well.”

You should imagine a place where generations grew up since the establishment that was 25 years ago, and attending the Corvin Art School has become some sort of family tradition in most of the families. Parents, sibilings and their children are bonded to the institution, and to its professional teachers as well. Presence of insistence is barely questionnable.

Marcell Esterházy was a reputable artist, when, three years later his brother began his studies at our school.”

This is why it’s important that there’s no need to join the race. There’s no need to spend millions on advertising. They tried to send a questionnaire to everyone interested in the courses not so long ago. Its aim was to survey, or to find out where and how their future students come from. The result filled Marica with pride and happiness at the same time, as 90% of the responders heard of the great opportunity from friends and their loved ones.

Their designer courses are graphic design, photography and product design, each lasts for one year. Product design is completely unique in Hungary, existing at Corvin Art School alone, as it is only taught at Universtites here, that means it’s not present in intermediate education elsewhere. This course is primarily for those people working at some area of experise (owner of a lamp factory for example), but it’s their first year, experiencing that the target audience they wanted to reach related to product design has arrived. Not 16 year old teenagers, but men who – perhaps with their mechanical engineering diploma – would like to transform the inner and outer surface of objects.

„In terms of percentage, the number of youngsters in need for recruitment preparatory is significantly higher. It is much preferated and absolutely needed in Hungary. Nevertheless, I’ve longed for a training wave to start, addressed to intellectual people with a diploma.”

Mennyire követhető nyomon a végzett diákok karrierje? Kevesen tudják, hogy Kovács Adél, a NUBU márka tervezője, Hajdú Anett, a HajduAnett Leather Goods megálmodója (szintén a NUBU egykori designere), Tomcsányi Dóri divattervező és Kiss Tibi, a Je Suis Belle terveződuó egyik tagja is az iskola falai között ragadt ecsetet és ceruzát, hogy tervezői látomásaikat papírra vethessék, hogy aztán annak végeredményét mi magunk viszontláthassuk a kifutón.

“Fontosnak tartom, hogy a korábban nálunk végzett diákok sikereit lássák a fiatalok. Díjakat nyernek és számtalan elismerést zsebelnek be, így oldalunkon mindig megosztjuk ezeket a híreket, hogy ezzel is inspiráljuk a hallgatóinkat.”

Vidák Zsolt és Nagy Norbert szintén nagy sikereket értek el a saját területükön. Míg az első grafikusnak köszönhetjük a belváros tűzfalait díszítő és egyben Budapest városképét jelentősen javító falrajzokat, addig Norbert az iskolában adja tovább tudását a fiatal grafikusoknak, illetve mesekönyvekbe készített illsuztrációi kapcsán már díjazták is.

“Szent meggyőződésem az – és ezt most leginkább a szülőknek üzenem – , hogy nagyon védik gyermekeiket a művész szakmáktól. Rengetegszer jönnek be hozzánk ügyvédek vagy egyéb szakemberek, hogy ez a továbbtanulási irány volt minden álmuk gyermekkorukban, azonban szüleik nem engedték, hogy kövessék vágyaikat, s most itt vannak és szeretnék elkezdeni. Az ember abból fog megélni (hosszútávon), amit szeret csinálni. Tehát nem kell félteni a gyerekeket, mert ha megvan bennük a tehetség, akkor sikeresek lesznek. Ebben biztos vagyok.

Mi sem igazolja jobban Marica igazát, hogy sok egykori tanulója már egyetemen is tanít. Így például formatervezést oktat Püspük Balázs, aki a szobrász első tanítványai között volt, kerámia szakon Lublói Zoltán (DesignLubloy) és korábban Kiss Tibi (Je Suis Belle) textil szakon, aki nem mellesleg Tóth Mónika tanítványa volt. Az “őstanár” esszenciáját birtokló oktató tudását több ízben méltatta Marica az interjú során. Nem véletlenül, hiszen a gyerekek minden szavát itták. Az a generáció, amelyet ő tanított korábban rendkívül sikeres lett. Tudását kiválóan adja át a tervezőkkel felfrissült tanári kar, többek között Kovács Adél, aki nem csak nagyon jó szakember, hanem kiváló tanár. Mindezt és lelkesedését tökéletesen reprezrentálja tanítányai számára, amelyet egykori tanára átadott neki a Corvin Rajziskola falai között.


How much is the career of finished students can be traced? Not many know that Adél Kovács, designer of the brand NUBU, Anett Hajdú, founder of the HajduAnett Leather Goods (used to be designer of NUBU), Dóri Tomcsányi fashion designer and Tibi Kiss, member of the Je Suis Belle designer duo all started at this school, to draw their designer visions down, so we can see the final results reappear on the runway.

„I think it’s important for youngsters to see the success of students who finished here. They win awards and gather countless credits, so we always share these news on our website, to inpire our students.

Zsolt Vidák and Norbert Nagy earned great success in their own fields. While the first graphic artist is known for the wall drawings decorating the firewalls, improving the landscape of Budapest, Norbert is teaching young graphic artists at the school, and he was also awarded for his children’s book illustrations.

„I believe – and this goes out to the parents – that they’re protecting their children from art as a profession too much. Lawyers and other professionals often visit us, saying this direction of further education was their dream in their childhood, but their parents didn’t let them to follow their passion, but now they’re here and they want to do it. One will make a living (in the long term) by something one loves doing. So you don’t have to fear for the children, if they’re talented they will be successful. I’m sure about that.

What would be a better proof that Marica is right, that many of her past students teach at universities now. Balázs Püspök, who was among her first students, teaches product development, or Zoltán Lublói (DesignLubloy) at the cheramic course, previously Tibi Kiss ( Je Suis Belle) at the textile course, who was the student of Mónika Tóth. Marica praised the instructor with essence of the „ancient teacher” many times during the interview, and it’s not accidental, as children were huge fans of Mónika. The generation she trained previously, became extremely successful. The teaching staff updated with designers can transmit her knowledge very well, Adél Kovács fro example, who’s not only a great expert, but an excellent teacher as well. She perfectly represents her enthusiasm towards her students, which she received from her former teacher between the walls of Corvin Art School.

Beszélgetésünk során természetesen a továbbképzések financiális oldaláról is szót ejtettünk, ugyanis az iskola időről időre ösztöndíj pályázatokkal próbálja segíteni a hátrányosabb anyagi helyzetben lévő tehetségeket. Marica elmondása szerint idén rendkívül erős volt a mezőny, nagyon nehéz volt dönteni arról, hogy kik juthassanak hozzá a kedvezményes tanulási lehetőségekhez. Nagyon tetszett az a fajta őszinte szakmaiság, amelyet a szobrász tanúsított. Ilyen ügyekben sem a tanári kar, sem ő maga nem vesz részt a zsűrizésben az elfogultság elkerülése végett. Tudom, hogy mennyire nehéz kiengedni a “gyeplőket” az embernek a keze közül – még ha csak képletesen is -, az intézmény alapítója azonban olyannyira szerelmes mindabba, amely megadatott számára, hogy hajlandó mindezt megtenni a tiszta “játék” okán. Pontosan ez az, amit itthon sokan gyakorolhatnának – szakmától függetlenül!

Ha most orvos lennék és egykor művész szerettem volna lenni, akkor nem csak az irányt venném egyenesen a Bartók Béla út 53-as szám felé, hanem kötelezően írnám fel receptre mindenkinek a hasonló beszélgetéseket Sipos Maricával.

Köszönöm az élményt!


During our conversation we also talked about the financial side of course, as from time to time, the school tries to help the talents in a disadvantageous financial situation with scholarships. Marica says the fiels is really strong this year, it was hard to choose the ones to be offered reduced educational opportunities. I liked the kind of honest professionalism the sculptor exhibited. Neither her, nor the teaching staff participates in the decision, to avoid prejudice. I know how hard it must be to give control over others – even if in a metaphorical way – however, founder of the institution is so in love with everything that was given to her, that she does this on the grounds of fairplay. This is exactly what many people should practice, not matter the profession.

If I were a doctor now, but used to want to be an artist, I wouldn’t only head straight to Bartók Béla street 53, I would definitely prescribe these kind of discussions with Marica Sipos to everyone.

Thank you for the experience!

Fotók/Photos: Zsófia Jámbor

 

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s